WELKOM

HET KOOR
REPERTOIRE
GESCHIEDENIS
DIRIGENT
BESTUUR
AGENDA
ACTIES
CONTACT
LID WORDEN
FOTOALBUM
INFO LEDEN

INDEX


 


INFO LEDEN 2018
 

Data jaar 2018 Info
Afwezigheid bij kooravond afmelden bij
Greet Lourens, tel. 522502
zo 31 maart 2019 14.30 uur: 40-jarig jubileumconcert in de Nicolaaskerk te Wijhe
4 april 2019 Geen zang i.v.m. afwezigheid dirigent
25 april en 2 mei 2019 Geen zang i.v.m. meivakantie
30 mei 2019 Geen zang i.v.m. Hemelvaartsdag
11 juli 2019 Laatste repetitie voor de zomervakantie
29 augustus 2019 Eerste repetitie na de zomervakantie
4 en 5 september 2019 Krentenbollenactie
In het najaar stemmen voor Hart voor Salland
4/5 oktober 2019 Open Muziekestafette in Heino
24 oktober 2019 Herfstvakantie (feestavond)
18 december 2019 14.00 uur: optreden tijdens kerstviering KBO/PCOB Ripperda Den Nul
12 of 19 december 2019 Kerstliederen in Het Weijtendaal
24 december 2019 Kerstavonddienst in de Nicolaaskerk, Wijhe (22.30 uur)
26 december 2019 en 2 januari 2020 Geen zang i.v.m. kerstvakantie