WELKOM

HET KOOR
REPERTOIRE
GESCHIEDENIS
DIRIGENT
BESTUUR
AGENDA
ACTIES
CONTACT
LID WORDEN
FOTOALBUM
INFO LEDEN

INDEX


 

 


             ACTIESIn het najaar wordt jaarlijks een inzameling voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Overijssel gehouden. Een derde van de opbrengst is voor de clubkas van de collecterende vereniging.
Dit fonds, ook wel Anjerfonds genoemd, geeft steun en subsidies aan verschillende culturele sectoren in o.a. de provincie Overijssel.

*******

Om de verenigingskas van het koor aan te vullen heeft het SALLANDS VROUWENKOOR enkele jaarlijks terugkerende acties. De Krentenbollenactie wordt in de maand september gehouden. De leden verkopen dan 'heerlijke vers gebakken van de Echte (Wijhese) Warme Bakker - en dat proeft u!' - krentenbollen huis aan huis in Wijhe.  En ook doen we mee aan jaarlijkse actie van de RABOBANK Salland: RaboClubSupport. 

*******

Het SALLANDS VROUWENKOOR heeft een groot aantal donateurs. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Deze steun is zeker onmisbaar als we denken aan onze optredens en concerten.

En keer per jaar worden de donateurkaarten gend.
Bij een concert hebben de donateurs gratis toegang.

*******