"Dit is uit het (S.V.K. -) leven gegrepen......ja, dit is uit haar leven een greep!"

DE JAREN 1995-2000

1995 werd ingezet met het Voorjaarsconcert op zaterdag 1 april.

De krant berichtte maandag 3 april 1995 erover.
Op 4 mei 1995 werd i.s.m. het Mannenkoor meegewerkt aan de Herdenkingsbijeenkomst In de Herv. kerk te Wijhe

Op 14 september 1995 werd Janny Kiezebrink het 60e lid van het Sallands Vrouwenkoor en ze kreeg als welkom een roos aangeboden.

Dit aantal is (nog) nooit overschreden
bij het koor.

 

Nog een laatste keer oefenen/inzingen want om 20.00 uur begint het.....

KERSTCONCERT op 14 december 1995

m.m.v. het Stadsknapenkoor Elburg

en het Arpeggio trio

 

60 leden!
We konden niet eens meer op 1 foto!

Het concert werd gehouden in een  mudvolle  Nicolaaskerk.
Zaterdag 30 maart 1996 concert met het Hattems Mannenkoor In de Ned. herv. kerk te Hattem.
Zaterdag 8 juni 1996 zomer-zang-avond met Wijhes Mannenkoor Nicolaaskerk Wijhe

Er nam ook wel eens iemand afscheid!

Op 16 jan. 1997 nam mevr. Kluinhaar, het oudste lid van het koor, afscheid. Ze was lid vanaf 1980.

Haar dochter Diny maakte voor haar   een práchtig gedicht en natuurlijk moest ze met dirigent Peter Witteveen op de foto voor "het archief". 

12 april 1997: Voorjaarsconcert m.m.v. kleinkoor "Excelsior"uit Ommen o.l.v. P.E. de Graaf Nicolaaskerk Wijhe.

13 december 1997 werd er een heel sfeervol Kerstconcert gegeven m.m.v. Klaas Jansen en Frank Elshof, trompet.

"Machtig mooi" zeiden toehoorders uit Wijhe en vér daarbuiten! 

Zat. 19 september 1998:

Cultuurdag in de Wijhezaal van de Capellenborg.

De kledingvoorschriften zijn veranderd in:  "zwart-wit".

 

In 1999 vierde het koor haar 20-jarig jubileum!

Een mooie avond die eindigde met

"Love changes everything"

samen met het IJssellands Politiemannenkoor.

 

Sallands Vrouwenkoor klinkt als een klok....

meldde de correspondent van de krant. 

We vierden uitbundig het jubileum met "de chinees" en "de boerenmeiden van het platteland..."

Heel gezellig! 

Op de jaarvergadering 1999 gaf Annie Schuurman de  voorzittershamer door aan Cobi Draaijer.

Moet je altijd alles geloven wat in de krant staat?

 

Fluit: Herman Waanders

Achter de piano
Jan Jaap Nuiver.

 

 

 

 

Peter, bedankt!

Naar fotopagina 5

INDEX