"Dit is uit het (S.V.K. -) leven gegrepen......ja, dit is uit haar leven een greep!"

DE JAREN 1985-1990

In 1985 werd naar een nieuwe dirigent gezocht.

Dit is geworden:
Peter R. Witteveen

16-01-1986:

Muzikale hulde voor jubilerende cultuurraad Wijhe.

Peter Witteveen begeleidt zelf.

Op 25 oktober 1986 werd een concert gegeven in een "tot de laatste plaats bezette zaal" bij  Balster.

Tineke Berkhof, die i.v.m. ziekte werd vervangen door Adrie van Hasselt, sopraan, werkte mee en Johan Bredewout was de  pianist.

Entree: 5,- p.p.

 

 

Het koor heeft 41 leden.

Op 12 december 1987 werd het jaarlijks concert voor het eerst gehouden in de Ned. Herv. kerk aan de Langstraat.

Medewerking verleenden:

J. Waanders (fluit) F. Robert (viool/viola) en J. Bredewout (orgel en piano)

Het geheel o.l.v. dirigent Peter R. Witteveen natuurlijk.

 

Ledenaantal:  46

In november 1988 gaf Toos Kuiper, na 5 jaar, de voorzittershamer over aan Hennie Diekman.

Het koor groeide door tot...49 leden in 1988.
Op zaterdag 27 mei 1989 gaf het Sallands Vrouwenkoor o.l.v. Peter R. Witteveen haar 10-jarig jubileumconcert.

m.m.v. het Apeldoorns Chr. Gem. Koor.

Corry Hozemans - piano en Henk Noordman - orgel.

 

Naar fotopagina 3

INDEX