"Dit is uit het (S.V.K. -) leven gegrepen......ja, dit is uit haar leven een greep!"

HET BEGIN 1979-1985

Zo is het allemaal begonnen: het was in het jaar 1979.

 

 

 

Op 7 mei 1979 werd in een vergadering het Sallands Vrouwenkoor opgericht.

A. Olthuis
voorzitter

B.Woestmaat
secretaresse

M. Veen
penningm.

A. Robben

M. Nijland

Het bestuur van het eerste uur: "....we bespraken de dingen gewoon tijdens de afwas!....."

O.l.v. de heer E. Krukkert  werd  gestart met 27 leden in het Jeugdgebouw.

 

 

De contributie bedroeg ƒ 3,00 per avond.

De eerste "officiële" foto van het koor in zaal Balster.

Het koor kwam in 1981 o.l.v. Frans Beerends en gaf in zaal Balster een concert.

Gezongen werd o.m.:
Limburg, mijn Vaderland, Vlaamse kermis,Droomkasteel, Willkommen Frühling, Heia slaap mijn kind en
Der Lindenbaum van Frans Schubert.

Het Gerritsenkoor.

In 1982 kwam het koor o.l.v. dirigent de heer Folgert Zwaving. (vóór hem was nog een korte tijd B. Nypels dirigent).

Op 30 oktober 1982
noemde men voor het eerst "de avond van de plaatselijke zangvereniging" geen "uitvoering" meer maar "CONCERT".

 

Vol overgave, met aan het eind een "langdurig ovationeel applaus".

In 1983 werd  meegewerkt aan het jubileumconcert van de Wijhese Harmonie, die opgericht werd in 1883!

 

Op zaterdag 12 mei 1984 vierde het Sallands Vrouwenkoor haar
1e lustrum
met een concert o.l.v. Folgert Zwaving in zaal Balster.
 

Met nieuwe blouses!
 

Medewerking verleende (bijna vanzelfsprekend) het Wijhe's Mannenkoor!

 

Naar fotopagina 2

INDEX