"Dit is uit het (S.V.K. -) leven gegrepen......ja, dit is uit haar leven een greep!"
Het jaar 2020

 

 
  Het archief van het koor is, wegens gebrek aan voldoende opslagruimte op onze nieuwe repetitielocatie, verdeeld over alle leden. Iedereen heeft nu een 'voorraad' van alle zangnummers thuis.

Wat er verder nog opgeslagen moet worden, komt bij een van de leden met een mooie zolder terecht. Klasse!
Zorgvuldig en creatief wordt alles uitgezocht en verhuisd.   Een hele klus!!  
 Jaarvergadering, gehouden op
20-02-20, in het Weijtendaal.
We beginnen met kofie en/of thee en iets lekkers en de presentielijst wordt getekend.  
 Er wordt afscheid genomen van penningmeester Berty Evers.
(2014-2020)

Het huidige bestuur met v.l.n.r. de nieuwe bibliothecaris
Tineke van Honschoten en de nieuwe penningmeester
Jacqueline Stellingwerf
Gerda Nijboer, voorzitter
Greet Lourens, algemeen lid
Annemarie Thoben, secretaresse
Een woord van dānk en een bloemetje voor Berty                                                 
   
Op  5 maart 2020 werd afscheid genomen van
Gerry Hogeboom, zij was van 2014-2020
bibliothecaris van het SVK  
Gerry, heel erg bedankt voor het vele werk!
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
INDEX